Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

zelka
But who is the dreamer?

September 11 2017

zelka
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viagabunia gabunia
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viagabunia gabunia
zelka
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viajendrzej7 jendrzej7

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasaircelmaifrumos

July 20 2017

zelka
4113 0812 500
Jacek Szynkarczuk "Na krańcu świata"
Reposted bySilentForest SilentForest
zelka
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viacorvax corvax

September 12 2017

zelka
But who is the dreamer?

September 11 2017

zelka
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viagabunia gabunia
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viagabunia gabunia
zelka
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viajendrzej7 jendrzej7

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasaircelmaifrumos

July 20 2017

zelka
4113 0812 500
Jacek Szynkarczuk "Na krańcu świata"
Reposted bySilentForest SilentForest

September 11 2017

zelka
6883 5b5d 500
Reposted fromcudowronek cudowronek viajendrzej7 jendrzej7

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasaircelmaifrumos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl