Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasairdwatancora

July 20 2017

zelka
4113 0812 500
Jacek Szynkarczuk "Na krańcu świata"
Reposted bySilentForest SilentForest
zelka
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viacorvax corvax

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasairdwatancora

July 20 2017

zelka
4113 0812 500
Jacek Szynkarczuk "Na krańcu świata"
Reposted bySilentForest SilentForest

July 31 2017

zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
zelka
7661 e250 500
Reposted byvairasorainyhappinessDagarhenSteampunkgrouppassingbirdcosette3u3aPorannyjendrzej7LuukkaNicTuPoMnieconnlasairdwatancora
zelka
7662 2408 500
Reposted byhashwujcioBatjeyjeyjeyzdzirczinokchowchowcavebeartoskalatteslovatishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl